דלדל

דלדל
דִּלְדֵּל, דִּיל׳(Pilp. of דָּלַל) to reduce, weaken. Sot.9b (play on דלילה) דִּילְדְּלָה את כחווכ׳ she weakened his strength, his understanding, his merits; Num. R. s. 9. Tanḥ. Bhar 3 מְדַלְדְּלוֹוכ׳ the Lord reduces his income, and he must sell his property. 2) to loosen, detach. Kidd.24b די׳ בו עצם he loosened a tooth in the slaves jaw.Part. pass. מְדוּלְדָּל a) loosely connected, hanging down, detached. Lev. R. s. 34 he is called dal מד׳ מן הנכסים which means detached from his property (homeless); Midr. Prov. ch. XXII דל מנכסיו (insert מדולדל). Ker.III, 8 אבר המ׳ (Talm. ed. 15a sq. המְדוּלְדֶּלֶת) a limb hanging down from the body (not yet entirely detached). Ḥull.IX, 7 האבר … המְדוּלְדָּלין limb or a part of flesh hanging down in tangles. Bekh.III, 4; v. דַּבְלוּל.b) poverty-stricken, beggarly. Succ.22b, v. דַּבְלוּל. Tanḥ. Vayakhel 7 עניים ומְדוּלְדָּלִים poor and miserable. Hithpalp. הִתְדַּלְדֵּל, הִידַּ׳; Nithpa. נִתְדַּלְדֵּל, נִידַּ׳ 1) to become thin, sparse; to be reduced. Num. R. s. 5 (play on דל, Prov. 22:22) והם מִתְדַּלְדְּלִיםוכ׳ they (the Levites) expose themselves to diminution for your sake. 2) to be detached, loosely connected, disarranged, parted into shreds. Y.Ab. Zar. V, 44d top ני׳ חותמן the berries are forcibly detached from the stalk, v. חוֹתָם. Ḥull.46a נִידַּלְדְּלָה כבדוכ׳ the liver is parted into shreds and mixed up with the fat layers. Ib. 44a סימנים שנִדַּלְדְּלוּוכ׳ gullet and windpipe which are torn loose from their connection so that the larger portion of their circumference is detached. 3) to be disregarded. Sot.IX, 15 (49a) נִדַּלְדְּלוּוכ׳ miracle workers are not appreciated.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • דלדל — 1 v. הוחלש, הותש, רושש, נסחט, מוצה, אוכל, נשחק, התכלה, רוקן; נשאר רופף, נשאר תלוי, נתלה ברפיו 2 v. להחליש, להתיש, לכלות, לשחוק, לרושש, לרוקן, לסחוט, למצות; לרופף, לעשות לרפוי, להשאיר תלו 3 v. להיחלש, להתרושש, להיעשות דל, להתרוקן, להיסחט, להתכלות; …   אוצר עברית

  • Reduplication — in linguistics is a morphological process in which the root or stem of a word (or part of it) is repeated exactly or with a slight change. Reduplication is used in inflections to convey a grammatical function, such as plurality, intensification,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”